Kredyt obrotowy nawozowy

Doskonały sposób na finansowanie wiosennych prac polowych.

Okres kredytowania

do 12 miesięcy

 

Oprocentowanie

4,90 %

 

Kwota kredytu

3 tys. na 1 ha

 

Korzyści dla Ciebie:

 

 • minimalne zabezpieczania w formie weksla in blanco, pełnomocnictwa do rachunku, poręczenia współmałżonka
 • brak obowiązku rozliczania kredytu – bez faktur
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
 • szybka decyzja kredytowa
 • konkurencyjne oprocentowanie
 • niska prowizja

 

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej np. zakup nawozów, środków ochrony roślin, pasz, paliwa, paliwa opałowego, materiału siewnego. Rolnicy indywidualni prowadzący wysokotowarowe gospodarstwo rolne lub gospodarstwo specjalistyczne i posiadający rachunek bieżący w placówkach Banku Spółdzielczego w Głubczycach.

 1. informacja ekonomiczna o gospodarstwie rolnym,

 2. nakaz podatkowy

 3. zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Miasta i Gminy,

 4. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Miasta i Gminy,

 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS/ZUS

 6. decyzja o dopłatach

 7. zeznania podatkowe PIT z potwierdzeniem przyjęcia przez US

 8. zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeżeli osiąga dochody poza gospodarstwem rolnym)

 9. opinie o posiadanych kredytach w innych bankach (jeśli klient posiada)

 10. polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa OC)