W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce, Bank Spółdzielczy w Głubczycach postanowił wprowadzić możliwość skorzystania z “Wakacji kredytowych”

Poniżej zamieszczamy wnioski o udzielenie “Wakacji kredytowych”:

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • formularza dostępnego w systemie bankowości elektronicznej.
 • adresu e-mail: bsglubczyce@op.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: 48-100 Głubczyce ul. Sobieskiego 8 z dopiskiem „Odroczenie rat”

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Oddziale Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie:

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
  Bank Spółdzielczy w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Sobieskiego 8 z dopiskiem „Odroczenie rat”
 4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku Spółdzielczego w Głubczycach mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco. Sprawdź dostępność Oddziałów Banku Spółdzielczego w Głubczycach