Zmiany w oprogramowaniu systemu eCorpoNet do wersji „1.9.8”


WERSJA: 1.9.8

Operacje > Przelewy

Usprawnienie działania opcji „Kopiuj” i „Wytnij” na widoku dyspozycji przelewów.

WERSJA: 1.9.7

Operacje > Podpisy > Podpisz

Próba podpisania paczki zawierającej dyspozycje w rożnych walutach będzie generowała sms zawierający sumy wartości dla poszczególnych walut. Dotychczas następowało przeliczenie na PLN

Operacje > Podpisy > Podpisz

Możliwość ustalenia czasu wygaśnięcia hasła autoryzacyjnego sms. Domyślny czas wygaśnięcia to 120 sek. próba użycia wygasłego sms zakończy się komunikatem: „Hasło autoryzujące straciło ważność, spróbuj ponownie”.

Operacje > Przelewy > Przelew US/CŁO

Brak możliwości wprowadzenia spacji w polu „Identyfikator uzupełniający” po wybraniu w polu : „Typ identyfikatora uzupełniającego” pozycji: 3 – Inny dokument tożsamości

Logowanie do systemu

Podczas próby logowania z niezaufanego adresu IP po stronie klienta pojawi się komunikat: „Nieprawidłowe logowanie”

Poprawki bezpieczeństwa.

WERSJA: 1.9.6

Komunikaty

Możliwe jest przewijanie komunikatów w systemie eCorpoNet których długość wykracza poza wielkość okna.

Podpisz

Dodanie automatycznej obsługi prawidłowo zainstalowanych sterowników dla kart Kir GRAPHITE oraz Sigillum DARK

WERSJA: 1.9.5

Tabele pomocnicze > Kontrahenci

Dodano kolumnę rachunek w bezpośrednim widoku wyszukiwania w celu usprawnienia wyboru odpowiedniego kontrahenta

Operacje > Podpisy
Operacje > Realizacja

Wyłączono otwieranie szczegółów paczki poprzez dwukrotne kliknięcie. Szczegóły nadal dostępne po kliknięciu przycisku „Pokaż szczegóły”

Rachunki > Lista > Rachunki terminowe > zaznaczamy rachunek

Oprocentowanie w wyświetlanych poniżej szczegółach ma 4 miejsca przecinku.

Rachunki > Lista > Eksport

Zmiana w polu:

:61:

Drugie podpole „Referencje banku” mogło zawierać więcej znaków niż opisano w dokumentacji.
Dane w tym podpolu będą generowane zgodnie z dokumentacją.

Dokumentacja ecorponet-user.pdf strona 115

WERSJA: 1.9.4

Rachunki > Lista > Eksport

Zmiana w polu:

:61:

Bezpośrednio po znaku separatora // nie będzie występował znak podziału wiersza. Oznaczanie końca bieżącej linii wystąpi jedynie na końcu linii danych.

:86:

podpole <10

Po numerze operacji na rachunku były generowane dodatkowe, zbędne dane.

Dane w podpolu <10 będą generowane zgodnie z dokumentacją.

Dokumentacja ecorponet-user.pdf strona 116

podpole <63

Po numerze referencyjnym transakcji były generowane dodatkowe, zbędne dane.

Dane w podpolu <63 będą generowane zgodnie z dokumentacją.

Dokumentacja ecorponet-user.pdf strona 116


WERSJA: 1.9.3

Poprawa szybkości działania aplikacji


WERSJA: 1.9.2

Operacje > Przelewy > Import

Dodano możliwość wyboru kodowania przy imporcie plików. Można wybrać kodowanie Windows-1250 lub UTF-8

Rachunki > Lista > Eksport

Dodanie w dokumentacji opisu dotyczącego występującego separatora // w polu :61:

Zmiana znaku z CRLF na LF po znaku separatora // w polu :61:

Dokumentacja ecorponet-user.pdf strona 115

Rachunki > Lista > Rachunki VAT

Dodano możliwość pobrania wydruków wyciągów z rachunków VAT


WERSJA: 1.9.1

Zmiana zakresu logowania informacji w logu.


WERSJA: 1.9.0

Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > Faktura VAT

Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > Przekazanie VAT

Operacje > Zlecenia stałe > Zlecenie stałe VAT

Uruchom

Rachunki > Lista > Wszystkie wyciągi

Przycisk „Wszystkie wyciągi” zostaje usunięty.

Uzyskanie widoku wszystkich wyciągów (dawniej przycisk “Wszystkie wyciągi”) jest obecnie możliwy po zalogowaniu do systemu i wejściu w “Lista rachunków”, następnie zaznaczenie katalogu “Rachunki bieżące” i wybranie przycisku: “Wyciągi” lub “Wyciągi+”. Zaprezentowany zostanie widok zawierający wyciągi ze wszystkich rachunków dla danej grupy czyli dla Wyciągów lub Wyciągów+. Dodatkowo zaznaczenie wielu rachunków z użyciem przycisku CTRL umożliwi wygenerowanie jednego pliku pdf zawierającego kilka wyciągów (przycisk “Drukuj wyciąg”).

Domyślny zakres z jakiego przedstawiona zostanie lista wyciągów to ostatnie 7 dni. Zakres można zmieniać.

Listę wyciągów dla jednego konkretnego rachunku nadal będzie można uzyskać wchodząc w “Lista rachunków”, następnie zaznaczając konkretny rachunek bieżący i wybierając przycisk: “Wyciągi” lub “Wyciągi+”.

Rachunki > Lista > Wyciągi+

Kolumna „Nr wyciągu” będzie zawierała numer wyciągu. Wcześniej był to nr/rok.

Lista > Rachunki > Historia

Lista > Rachunki > Historia > Szczegóły

Lista > Rachunki > Historia > Drukuj wtórnik

Lista > Rachunki > Historia > Wydruk

Lista > Rachunki > Bieżące

Usunięto pierwszą cześć w nazwie ścieżki księgowania dokumentu.

Przykład:

Tak jest: Polecenie przelewu / eCorp. zlec. st. własne

Tak było: Uznanie / Polecenie przelewu / eCorp. zlec. st. własne

Operacje > Przelewy > Import

Dodano możliwość ustalenia daty wykonania i daty ostatecznej realizacji paczki podczas importu dyspozycji przelewów z pliku.

Operacje > Realizacja

Przycisk „Wykonaj ponownie” został przeniesiony do widoku:

Operacje > Realizacja > Pokaż szczegóły


WERSJA: 1.8.5

Uruchom

Od wersji 1.8.5 systemu eCorpoNet zalecana i wymagana jest aktualna wersja java 1.8


WERSJA: 1.8.4
Uruchom
Zmiany umożliwiające uruchomienie aplikacji na wersji java 1.9
Dodanie ostrzeżenia o próbie uruchomienia aplikacji na NIEZALECANEJ wersji java.
Po stronie klienta pojawi się komunikat z oprogramowania java:
„Warning – Unavaliable Version of Java Requested
This application would like to use a version of Java (1.8+) that is not installed on
your system. We recommended running the application with the latest version of
Java on your computer.”


Do uruchomienia aplikacji wymagane jest zainstalowanie środowiska Java JRE, czyli Java Runtime Environment (JRE) w wersji 1.8 oraz konfiguracja sprzętowo-programowa komputera opisana poniżej. Dodatkowo zalecana rozdzielczością monitora jest przedział od 1024×768 do 1920×1200.

Ostrzeżenie Poprawna obsługa podpisu kwalifikowanego (jedna z metod autoryzacji) jest obecnie dostępna tylko w architekturze Windows. W innych systemach operacyjnych modelu Linux i Mac OS X nie jest ona obecnie możliwa.

Windows

_ Windows 10

_ Windows 8.x (Desktop)

_ Windows 7 SP1

_ Windows Vista SP2

_ Windows Server 2008 SP2 i 2008 R2 SP1 (wersja 64-bitowa)

_ Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa) i 2012 R2 (wersja 64-bitowa)

_ RAM: 128 MB; 64 MB dla Windows XP (wersja 32-bitowa)

_ Miejsce na dysku: 124 MB

_ Przegladarki: Internet Explorer 8.0 i wersje nowsze, Firefox 42 i wersje nowsze, Opera 27 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza

 

Ostrzeżenie Ponieważ firma Microsoft z dniem 8 kwietnia 2014 r. zaprzestała obsługi systemu operacyjnego Windows XP, system ten przestał być oficjalnie obsługiwana platforma. Użytkownicy mogą na własne ryzyko nadal używać aktualizacji Java 7 w systemie Windows XP, lecz asysta techniczna będzie świadczona wyłącznie użytkownikom systemu Microsoft Windows Vista lub nowszego.

 

Linux

_ Oracle Linux 5.5+

_ Oracle Linux 6.x (wersja 32-bitowa), 6.x (wersja 64-bitowa)

_ Oracle Linux 7.x (wersja 64-bitowa)

_ Red Hat Enterprise Linux 5.5+, 6.x (wersja 32-bitowa), 6.x (wersja 64-bitowa)

_ Red Hat Enterprise Linux 7.x (wersja 64-bitowa)

_ Suse Linux Enterprise Server 10 SP2, 11.x

_ Suse Linux Enterprise Server 12.x

_ Ubuntu Linux 10.04 i wersje nowsze

_ Przeglądarki: Firefox 42 i wersje nowsze, Opera 27 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza .

 

Mac OS X

_ Komputer Mac oparty na Intelu, z systemem Mac OS X 10.7.3+, 10.8.3+, 10.9+

_ Uprawnienia administratora do instalacji

_ Przeglądarki 64-bitowe: Firefox 42 i wersje nowsze, Opera 27 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza


Instrukcja użytkownika eCorpoNet