Informacja


Szanowni Klienci,

W związku z planowaną aktualizacja bankowości elektronicznej w dniu 2024.03.05 wystąpi przerwa w dostępie do systemu eCorpoNet (wersja java i przeglądarkowa) trwająca do 1 godziny.

Przerwa wystąpi w przedziale godzin od 17:00 do 23:00


Aktualizacja zmieni sposób obsługi podpisu kwalifikowanego.

Klienci używający wersji java będą dodatkowo zaznaczać przy logowaniu (w menu rozwijalnym) rodzaj sterownika (np. Kir Graphite itp.). Wyboru należy dokonać jednorazowo i zostanie zapamiętany. Jeśli zostanie dokonany niewłaściwy wybór będzie można go zmienić.

Klienci używający wersji przeglądarkowej będą dodatkowo zaznaczać przy logowaniu (w menu rozwijalnym) rodzaj sterownika (np. Kir Graphite itp.) a także MUSZĄ zainstalować najnowszą wersję SignNetHost w wersji 2.0.0 (instalator automatycznie odinstaluje poprzednią wersję i zainstaluje najnowszą).

Najnowszy SignNetHost(aktualny będzie dostępny po aktualizacji systemu)  jest dostępny ze strony logowania, zwykle pod przyciskiem “Pobierz SigNetHost”. Czas pobierania pliku SigNetHost jest zależny od łącza.

Klienci podczas próby logowania z użyciem podpisu kwalifikowanego do wersji przeglądarkowej w oknie do wpisania PIN dostaną dodatkową informację czerwoną czcionką:

Ważne. Do poprawnego działania podpisu cyfrowego wymagana jest najnowsza wersja aplikacji SignNetHost w wersji 2.0.0. Pobierz ją ze strony logowania, przycisk pobierania znajduje się pod formularzem logowania

Jest to komunikat statyczny. Po zainstalowaniu najnowszej wersji nadal będzie się pojawiał i można go zignorować.


Bank Spółdzielczy w Głubczycach udostępnił nowa wersję bankowości elektronicznej eCorpoNet. Nowa wersja aplikacji pozwala zalogować się do systemu bezpośrednio z przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania Java na komputerze użytkownika.

Nowy eCorpoNet w przeglądarce jest zbliżony wyglądem do starszej wersji i nie rożni się znacząco w obsłudze. Obie wersje działają równolegle, i w tym momencie można korzystać z systemu eCorpoNet za równo w przeglądarce internetowej jak również z wykorzystaniem aplikacji Java.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z nowej aplikacji eCorpoNet w przeglądarce.


Ważna informacja dla użytkowników podpisu kwalifikowanego.

Nowa wersja aplikacji eCorpoNet wymaga instalacji odpowiedniej wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost. Szczegółowe informacje tutaj Instalacja podpisu


Główne różnice pomiędzy eCorpoNet wersja JAVA a eCorpoNet wersja przeglądarkowa:

  • nowa wersja nie wymaga instalowania Javy
  • nowa wersja po zalogowaniu prezentuje “zwiniętą” listę rachunków (poprzednia wersja ukazuje rachunki od razu)
  • nowa wersja wspiera systemy Windows 11, Windows 10 i Mac OS X (poprzednia wspiera: Windows 10, Windows 8.x (Desktop), Windows 7 SP1, Windows Server 2008 SP2 i 2008 R2 SP1 (wersja 64-bitowa),Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa) i 2012 R2 (wersja 64-bitowa) Oracle Linux 5.5+, Oracle Linux 6.x (wersja 32-bitowa), 6.x (wersja 64- bitowa), Oracle Linux 7.x (wersja 64-bitowa), Red Hat Enterprise Linux 5.5+, 6.x (wersja 32-bitowa), 6.x (wersja 64-bitowa), Red Hat Enterprise Linux 7.x (wersja 64-bitowa), Suse Linux Enterprise Server 10 SP2, 11.x, Suse Linux Enterprise Server 12.x, Ubuntu Linux 10.04 i wersje nowsze Mac OS X 10.7.3+, 10.8.3+, 10.9+)
  • nowa wersja wspiera przeglądarki: Edge 89 i wersje nowsze, Firefox 87 i wersje nowsze, Chrome wersja 89 i wersje nowsze (poprzednia wspiera: Internet Explorer 8.0 i wersje nowsze, Firefox 42 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza , Opera 27 i wersje nowsze)
  • nowa wersja nie ma opcji Kopiuj Wklej Wytnij w zakładce Przelewy
  • nowa wersja ma tylko opcję otwarcia wydruku PDF, poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz (PDF otwarty w przeglądarce ma przycisk Pobierz)
  • nowa wersja ma tylko przycisk Otwórz dla eksportu do MT940, poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz (otwiera się okno dialogowe Windows które umożliwia otwarcie lub zapisanie pliku)
  • nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisu kwalifikowanego Instalacja podpisu

eCorpoNet

eCorpoNet to nasza propozycja bankowości elektronicznej skierowana szczególnie do przedsiębiorców. Wydaje się być szczególnie przydatna dla firm które potrzebują złożyć na dyspozycji 2 lub więcej podpisów. Autoryzacja nie musi przebiegać jedynie poprzez podanie kodu SMS, może zostać użyty również imienny podpis elektroniczny. Aplikacja także ułatwia zarządzanie dużą ilością dyspozycji poprzez tworzenie paczek z przelewami oraz daje możliwość importu/eksportu dyspozycji czy też wyciągów w różnych formatach co pozwala na współprace z innymi programami, które posiada klient.