logo_szafir_rgbBank Spółdzielczy w Głubczycach świadczy usługi wydawania zestawów certyfikacyjnych do podpisu elektronicznego w ramach zawartej umowy współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie.

Podpisz się elektronicznie! Kup zestaw do składania e-podpisu SZAFIR!

Bezpieczny Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Bank Spółdzielczy w Głubczycach oferuje możliwość wydania certyfikatu, który można zamówić na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/ .

Zalety korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego:

 • unikalność- każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem
 • integralność- jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu
 • niezaprzeczalność- tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem
 • potwierdzenie tożsamości- dane osoby składającej podpis zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne
 • zmniejszenie czasu i pracochłonności
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

Bezpieczny podpis elektroniczny można wykorzystywać do podpisywania:

 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatkowych
 • faktur elektronicznych
 • przetargów i aukcji elektronicznych
 • wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • kontaktów z administracją publiczną
 • i wiele innych!

Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.