Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera ” Link do Portalu


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Unii Europejskiej [art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji].

Poniżej zamieszczamy raport Banku Spółdzielczego w Głubczycach dot. dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej wynikające z w/w przepisów.

ZOBACZ RAPORT