SORBNET

– nielimitowana kwota przelewu

– pełne bezpieczeństwo transakcji

Bank Spółdzielczy w Głubczycach umożliwia swoim Klientom dokonywanie przelewów w systemie SORBNET. System Obsługi Rachunków Bankowych to stworzona i prowadzona przez NBP platforma elektroniczna, na której dokonywanie są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym, w złotych.

Potrzebny szybki przelew? Teraz możesz przekazać pieniądze nawet w 10 minut!

Korzyści:

szybkość – możliwość natychmiastowego uregulowania zobowiązań, spłat rat kredytów, przekazywania dużych kwot podczas zakupu np. mieszkania czy samochodu,

bezpieczeństwo – przelewy SORBNET wykonywane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP,

W jaki sposób złożyć dyspozycję przelewu SORBNET:

– Klient ma możliwość złożenia zlecenia w formie papierowej w placówkach Banku (wypełniając standardowy druk polecenia przelewu, dopisując słowo „SORBNET”)

Przelewy SORBNET nie posiadają ograniczeń kwotowych, realizowane są w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00.

Za ich pośrednictwem nie mogą być realizowane płatności na rzecz urzędów skarbowych oraz ZUS i KRUS.

Przelew SORBNET można wykonać jedynie z datą bieżącą (nie ma możliwości wykonania przelewu z datą przyszłą)