Dane za rok 2021.


Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2020.


Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2019


Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta


Dane za rok 2018.


Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2017.


Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.