Dane za rok 2022.

Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2021.

Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2020.

Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2019

Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta


Dane za rok 2018.

Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.


Dane za rok 2017.

Bilans Banku, rachunek zysków i strat. PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.