Likwidacja kasy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach

Szanowni Klienci.

Sąd Rejonowy w Głubczycach od dnia 1 marca 2019 likwiduję kasę. Od tego dnia opłaty sądowe gotówkowe (wpisy, grzywny, koszty) można uiszczać bez dodatkowych opłat w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 8 (Centrala Banku) lub ul. Fabryczna 2 (punkt kasowy w Urzędzie Skarbowym) w Głubczycach.
Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Głubczycach na które należy dokonywać wpłat :

1. Konto dochodów budżetowych:
– wpisy sądowe
– grzywny,
– opłaty kancelaryjne
-koszty w sprawach cywilnych , karnych i gospodarczych
NBP (Narodowy Bank Polski)
43 1010 0055 1023 0050 7700 0000

2. Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego.
– zaliczka na biegłego
– zaliczka na kuratora
– zaliczka na tłumacza
– zaliczka na świadka i inne
– wpis do rejestru spadkowego
NBP ( Narodowy Bank Polski)
43 1010 1401 0013 8413 9120 0000

3.Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
– nawiązki
– świadczenia pieniężne
BGK ( Bank Gospodarstwa Krajowego)
74 1130 1219 0026 3111 1920 0005