Limit kumulowany dla kart zbliżeniowych.

Szanowni Klienci

W trosce o wasze bezpieczeństwo do kart zbliżeniowych VISA zostało wprowadzone nowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN poprzez zliczanie ich wartości. Po wykonaniu przez klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł, Klient otrzyma odmowę wykonywania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana(oczywiście jeśli karta jet aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny). Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Przykład dla karty VISA: Klient wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno 30 zł, 20 zł, 25 zł, 25 zł, 17 zł, 23 zł, 28 zł, 29 zł, 15 zł. Podczas wykonania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 15 zł transakcja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez PIN, ponieważ łączna sumę tych transakcji przekracza 200 zł. Klient otrzyma odmowę, ale po włożeniu do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku. Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.

Limit nie dotyczy naklejki zbliżeniowej, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia jej do czytnika terminala płatniczego w celu wprowadzenia kodu PIN.