1 lipca Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Jak co roku, 1 lipca obchodziliśmy w Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, w tym roku pod hasłem: „Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony”. Obchody tego święta są okazją do promowania idei spółdzielczości, zwiększenia świadomości na temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju.

W 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Celem obchodów było rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a innymi stronami – rządami, samorządami i organizacjami międzynarodowymi. W 1994 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła ważną rolę, jaką spółdzielnie odgrywają w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym , ogłaszając wspólne od 1995 roku obchodzenie MDS.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1925 roku, w jedną z pierwszych niedziel czerwca, obecnie zwykle pod koniec tego miesiąca, co wiąże się z proklamowaniem przez Sejm RP w 1995 r. 1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. (M.P. z dnia 15 maja 1995 r.)

W odpowiedzi na apel Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowany do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamuje dzień 1 lipca dniem spółdzielczości.

Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje – zawsze odgrywał zasadniczą rolę w niepodległościowych dążeniach narodu polskiego. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych. Służyć temu powinno równoprawne traktowanie wszystkich sektorów własności konkurujących ze sobą w ramach gospodarki rynkowej.