Zmiany luty 2020 r.


Klient Instytucjonalny

Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji

Bank Spółdzielczy w Głubczycach informuje iż zmienia się “Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach dla klienta Instytucjonalnego”. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z taryfą, poniżej:

Taryfa opłat i prowizji dla klienta instytucjonalnego:


Klient Indywidualny

Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji

Bank Spółdzielczy w Głubczycach informuje iż zmienia się “Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach dla klienta Indywidualnego”. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z taryfą, poniżej:

Taryfa opłat i prowizji dla klienta indywidualnego:
Zmiany grudzień 2018 r.


Klient Instytucjonalny

Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji

Bank Spółdzielczy w Głubczycach informuje iż zmienia się “Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach dla klienta Instytucjonalnego”. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2018 roku. Natomiast stawki za prowadzenie rachunku obowiązują od dnia 02.01.2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z nową taryfą, poniżej:

Taryfa opłat i prowizji dla klienta instytucjonalnego:


Klient Indywidualny

Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji

Bank Spółdzielczy w Głubczycach informuje iż zmienia się “Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach dla klienta Indywidualnego”. Nowa taryfa zaczynie obowiązywać z dniem 01 grudnia 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z nową taryfą, poniżej:

Taryfa opłat i prowizji dla klienta indywidualnego: