KartoSFERA

Bezpieczna i wygodna kontrola twoich kart płatniczych

Portal Kartowy

kartosfera.pl

system umożliwiający dostęp do wybranych usług i funkcjonalności

Środki dostępu

Dane

umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika i autoryzowanie dyspozycji

Użytkownik

Zarejestrowany

w portalu kartowym Posiadacz rachunku/Kredytobiorca/Użytkownik karty

W portalu kartowym Użytkownik może :

  • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych
  • zastrzec posiadane karty płatnicze
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure
  • aktywować posiadane karty płatnicze
  • zmieniać limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych

Korzystanie z portalu.

Korzystanie z portalu kartowego wymaga posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjny, obsługującym przeglądarki internetowe z dostępem do Internetu.

W przypadku zablokowania dostępu do portalu kartowego na skutek trzykrotnego błędnego wprowadzania hasła, Użytkownik może odblokować dostęp do portalu kartowego tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem + 48 86 215 50 00. W przeciwnym wypadku dostęp do portalu kartowego zostanie automatycznie odblokowany następnego dnia.

Zobacz Podręcznik użytkowania portalu kartosfera.

www.kartosfera.pl