Lokata terminowa Standard

Twoje oszczędności zdeponowane w naszym Banku, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Minimalna kwota

100zł

tyle wynosi minimalna kwota niezbędna do
otwarcia rachunku lokaty

Oprocentowanie

%

oprocentowanie uzależnione jest od kwoty i okresu lokaty

Bezpieczeństwo

BFG

środki na lokacie są gwarantowane przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Korzyści dla Ciebie:

 

 • nieograniczona liczba lokat
 • kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty
 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

 

 

 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku
 • szeroka dostępność i pewność zysku
 • możliwość automatycznego odnowienia lokaty

 

Jak otworzyć lokatę?
Bank otwiera lokaty terminowe Standard w złotych, drogą korespondencyjną dla Klientów instytucjonalnych, którzy zawarli z Bankiem Umowę po otrzymaniu pisemnej dyspozycji, w dniu wpłaty/wpływu środków pieniężnych do Banku.

Dyspozycja powinna zawierać:

 • nazwę firmy
 • adres siedziby firmy
 • termin i wysokość kwoty wnoszonej
 • sposób oprocentowania lokaty terminowej Standard zgodny z aktualną ofertą Banku
 • informacje o sposobie wniesienia wpłaty