Rachunek rozliczeniowy bieżący

Rachunek rozliczeniowy pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa

Dostępność

24godziny

szybki i bezpieczny dostęp do rachunku
za pomocą bankowości internetowej

Przelewy

75 groszy

tyle wynosi kwota przelewu
za pomocą konta internetowego

Opłaty

niskie

opłaty przy zakładaniu rachunku

Korzyści dla Ciebie:

 

  • wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
  • możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych
  • możliwość lokowania nadwyżek pieniężnych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych

 

 

  • możliwość swobodnego dysponowania środkami
  • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty
  • dostęp do bankowości elektronicznej

 

Dla kogo?

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych, w tym wyodrębnienia środków na określone cele oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.
Posiadaczami rachunków rozliczeniowych mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami.