KONTO PRZYJAZNE

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Karta

0zł

za wydanie karty

Transakcje

5

darmowych przelewów w miesiącu

Konto

0zł

za prowadzenie konta

Korzyści z posiadania konta:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0zł za wpłaty i wypłaty w Banku
  • 5 darmowych przelewów w miesiącu
  • 5 darmowych wypłat z bankomatów “obcych” w miesiącu
  • dostęp do konta przez internet (eBankNet 24h/7)
  • dokonywanie transakcji na terenie państw członkowskich UE

Dla kogo?

Podstawowy rachunek płatniczy “Przyjazne Konto” jest propozycją dla osób, które do tej pory nie posiadały rachunku w żadnym Banku.

Jak założyć konto?

Należy udać się do Siedziby Banku Spółdzielczego w Głubczycach  złożyć pisemny wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego “Przyjazne Konto”. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pisemne oświadczenie o nieposiadaniu otwartego rachunku w żadnym Banku.