Książeczka Oszczędnościowa A’vista

Wpłacasz i wypłacasz środki kiedy chcesz!

Opłaty

0zł

brak opłat za prowadzenie konta

Oprocentowanie

%

oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej

Bezpieczeństwo

BFG

gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Korzyści:

 

  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty środków
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie A’vista

 

 

  • możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
  • szeroka dostępność i pewność usługi

 

Jak założyć?

Wystarczy jedna wizyta z dowodem osobistym w jednej z naszych placówek!
Otwarcie rachunku oszczędnościowego w ramach zawartej umowy następuje poprzez wystawienie książeczki oszczędnościowej bezterminowej, na którą można wpłacać i wypłacać środki pieniężne w dowolnej kwocie.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.