ROR STUDENT

Rachunek prowadzony na czas trwania nauki

Opłaty

0zł

za prowadzenie rachunku

Przelewy

0zł

za polecenie przelewu

Karta

0zł

za wydanie i korzystanie z karty

Korzyści dla Ciebie:

 

  • brak wymogu systematycznych wpływów na konto
  • dostęp do rachunku za pomocą Internetu dzięki usłudze eBankNet – 24h/dobę
  • wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej

 

 

  • stały i szybki dostęp do środków zgromadzonych na rachunku
  • realizacja stałych zleceń płatniczych
  • wygodny sposób regulowania płatności
  • karta do konta za 0zł

 

Jak założyć konto?

Występując o otwarcie ROR-Konta Student zobowiązany będziesz do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzającego, że jest studentem lub uczniem. Rachunek ROR-Konto Student otwierany jest dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia w szkołach wyższych, szkołach posiadających status wyższej uczelni, szkołach pomaturalnych bądź policealnych.