Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

 • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
 • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępniony jest na stronie internetowej Banku.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek przez:
  • w oddziale naszego Banku
  • bankowość elektroniczną eBankNet –> zakładka Kontakt –> Nowa wiadomość –>Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe –> należy dołączyć wypełniony wniosek w pliku PDF

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Alternatywnie możesz również złożyć wniosek:

 • drogą korespondencyjną (listownie) na adres Banku
  Bank Spółdzielczy w Głubczycach
  ul. Sobieskiego 8
  48-100 Głubczyce
  z dopiskiem: “Wakacje kredytowe”
 • za pośrednictwem email na adres: wakacjekredytowe@bsglubczyce.pl. Załączony do maila wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: https://epuap.login.gov.pl.