Dokumenty dołączane do wniosku o kredyt obrotowy dla Rolników

  1. informacja ekonomiczna o gospodarstwie rolnym,

  2. nakaz podatkowy,

  3. zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Miasta i Gminy,

  4. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Miasta i Gminy,

  5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS/ZUS

  6. decyzja o dopłatach

  7. zeznania podatkowe PIT z potwierdzeniem przyjęcia przez US

  8. zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeżeli osiąga dochody poza gospodarstwem rolnym)

  9. opinie o posiadanych kredytach w innych bankach (jeśli klient posiada)

  10. polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa OC)