Zebranie Grupy Członkowskiej 28.03.2017

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach informuje swoich członków z miejscowości Klisino, Kietlice, Sławoszów, Tarnkowa, Ściborzyce  Małe, Stara Wieś, Pomorzowiczki, Pomorzowice, Krzyżowice, Gadzowice, Gołuszowice, Braciszów, Ciermięcice, Chomiąża, Dobieszów, Krasne Pole, Lenarcice,  Mokre Kolonia, Mokre Wieś, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice Głubczyckie, Radynia, Zopowy, Zubrzyce, że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Banku, odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
  2. Odczytanie regulaminu i porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Przedstawienie programu na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
  5. Przyjęcie sprawozdania Rady i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  6. Ocena wywiązywania się członków Grupy z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
  7. Wysuwanie p[od adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
  8. Zakończenie obrad.

Informujemy jednocześnie, że każdy członek Banku ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.