Mechanizm Podzielonej Płatności(Split Payment)

Informacja o otwarciu rachunku VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku rachunek rozliczeniowy w PLN

Bank Spółdzielczy w Głubczycach uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Głubczycach  nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz informacje o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej eBankNet/eCorpoNet. oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Głubczycach.

Więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności pod linkiem