Kredyt inwestycyjny "ZIEMIA"

Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi.

Okres kredytowania

180 miesięcy

tyle może wynosić okres kredytowania

Oprocentowanie

%

atrakcyjne, ustalane indywidualnie

Doradztwo

0zł

za administrowanie kredytu

Korzyści dla Ciebie:

 • kredyt łatwy w obsłudze, umożliwiający rozwój gospodarstwa rolnego
 • długi okres kredytowania – do 180 miesięcy
 • indywidualnie ustalane, atrakcyjne oprocentowanie
 • oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • prowizja – wg taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Głubczycach

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie zakupu ziemi. Zabezpieczony zakupionymi gruntami. Wkład własny w inwestycje 20%.


Bank Spółdzielczy w Głubczycach jest bankiem lokalnym, świadczący usługi na rzecz osób zamieszkujących na obszarze jego działania.

Obszarem działania Banku są tereny powiatów :

-głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego – woj. opolskiego;

-raciborskiego – woj. śląskiego.

 1. informacja ekonomiczna o gospodarstwie rolnym,

 2. prognoza sytuacji ekonomicznej na okres kredytowania,

 3. nakaz podatkowy

 4. zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Miasta i Gminy,

 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Miasta i Gminy,

 6. zaświadczenie o zagospodarowaniu przestrzennym z Urzędu Miasta i Gminy,

 7. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS/ZUS

 8. decyzja o dopłatach

 9. zeznania podatkowe PIT z potwierdzeniem przyjęcia przez US

 10. zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeżeli osiąga dochody poza gospodarstwem rolnym)

 11. umowa przedwstępna kupna-sprzedaży

 12. opinie o posiadanych kredytach w innych bankach (jeśli klient posiada)

 13. polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa OC)

 14. odpis z Ksiąg wieczystych

 15. wypis z rejestru gruntów

 16. operat szacunkowy.