Kredyt inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w swoim gospodarstwie? Ten kredyt pozwoli na ich realizację!

Okres kredytowania

180miesięcy

tyle może wynosić okres kredytowania

Oprocentowanie

%

atrakcyjne, ustalane indywidualnie

Doradztwo

0zł

za administrowanie kredytu

Korzyści dla Ciebie:

 

 • kredyt łatwy w obsłudze, umożliwiający rozwój gospodarstwa rolnego
 • długi okres kredytowania – do 180 miesięcy
 • indywidualnie ustalane, atrakcyjne oprocentowanie

 

 

 • oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • prowizja – wg taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Głubczycach

 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie zakupów inwestycyjnych mających na celu zakup nieruchomości oraz unowocześnienie majątku ruchomego gospodarstwa rolnego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe, np.:

 • na sfinansowanie wydatków w trakcie inwestycji, które będą pokryte późniejszą dotacją
 • na zakup nieruchomości rolniczych
 • na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu
 • na modernizację budynków i budowli
 • na zwiększenie majątku trwałego
 • na zakup licencji i koncesji

 

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:

 • weksel własny
 • hipoteka
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • przewłaszczenie
 • poręczenie wekslowe
 • zastaw rejestrowy
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
 • przelew wierzytelności
 • inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego

Wypróbuj efekt dźwigni finansowej – wykorzystaj finansowanie majątku kapitałem banku i podnieś rentowność swojego kapitału!


Bank Spółdzielczy w Głubczycach jest bankiem lokalnym, świadczący usługi na rzecz osób zamieszkujących na obszarze jego działania.

Obszarem działania Banku są tereny powiatów :

-głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego – woj. opolskiego;

-raciborskiego – woj. śląskiego.

 1. informacja ekonomiczna o gospodarstwie rolnym,

 2. prognoza sytuacji ekonomicznej na okres kredytowania,

 3. nakaz podatkowy

 4. zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Miasta i Gminy,

 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Miasta i Gminy,

 6. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS/ZUS

 7. decyzja o dopłatach

 8. zeznania podatkowe PIT z potwierdzeniem przyjęcia przez US

 9. zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeżeli osiąga dochody poza gospodarstwem rolnym)

 10. opinie o posiadanych kredytach w innych bankach (jeśli klient posiada)

 11. polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa OC)

 12. Faktura pro-forma/kosztorys inwestycji.