Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont"

Przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem i modernizacją nieruchomości wspólnej

Okres kredytowania

15lat

tyle może wynosić okres kredytowania

Doradztwo

0

za administrowanie kredytu

Finansowanie

80%

wartości inwestycji

Korzyści dla Ciebie:

  • elastyczne formy wykorzystania kredytu, w tym również w formie gotówkowej
  • zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
  • wypłata – w formie bezgotówkowej bądź gotówkowej
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • maksymalna kwota kredytu – uzależniona od zdolności kredytowej wspólnot
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie kwoty kredytu

Dla kogo?

Kredytobiorcami mogą być dwa rodzaje Wspólnot:

  • Wspólnoty o liczbie lokali nie większej niż 7, które w zakresie zarządu nieruchomością wspólną działają zgodnie z kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego o współwłasności (art. 19 u.w.l). We Wspólnotach tych czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody wszystkich właścicieli lokali, a czynności zwykłego zarządu zgody większości właścicieli lokali (art. 199 i art. 201 Kodeksu cywilnego). Zarząd w tych Wspólnotach jest wykonywany przez samych właścicieli, albo może być powierzony.
  • Wspólnoty o liczbie lokali większej niż 7, które działają zgodnie z u.w.l. (art. 20 u.w.l.). W tych Wspólnotach Mieszkaniowych właściciele lokali wybierają jedno lub kilku osobowy zarząd, który kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd może być również powierzony.