Lokata standard

Pewnie i bezpiecznie inwestuj swoje wolne środki finansowe

Oprocentowanie

%

atrakcyjne oprocetowanie

Okres kapitalizacji

2 lata

tyle wynosi maksymalny okres kapitalizacji

Bezpieczeństwo

BFG

gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Korzyści dla Ciebie:

  • dogodne terminy lokat: 3, 6, 12, 24 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • bezpieczeństwo zgromadzonych środków
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

Terminowa lokata oszczędnościowa dla Wspólnot Mieszkaniowych – bezpieczny sposób lokowania oszczędności, podlegający gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Posiadacz lokaty przy dokonywaniu wpłaty deklaruje czas trwania lokaty oraz sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.