Dokumenty dołączane do wniosku o kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Osoba fizyczna:

  1. zaświadczenie o zarobkach,

  2. odpis z Ksiąg Wieczystych,

  3. wypis z rejestru gruntów,

  4. operat szacunkowy (w zależności od przedmiotu zabezpieczenia).