Dokumenty dołączane do wniosku o kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”:

  1. pobierz zaświadczenie o zarobkach,
  2. operat szacunkowy nabywanej nieruchomości,
  3. odpis zwykły z Ksiąg Wieczystych,
  4. wypis z rejestru gruntów,
  5. umowa przedwstępna (zapłata zaliczki udokumentowana w formie przelewu).