Zebranie Grup Członkowskich 16.10.2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach informuje swoich członków z miejscowości Biernatów, Królowe, Zawiszyce, Bernacice, Nowa Wieś Głubczycka, Równe, Głubczyce Sady, Lwowiany, Nowy Rożnów, Sławoszów, Tarnkowa, Ściborzyce Małe, Stara Wieś, Pomorzowiczki, Pomorzowice, Głubczyce oraz spoza terenu gminy Głubczyce, że w dniu 16 października 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Banku w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 8, odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
  2. Odczytanie regulaminu i porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Przedstawienie programu na najbliższe Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
  5. Zakończenie obrad.

 

Informujemy jednocześnie, że każdy członek Banku ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

                            Zapraszamy