Zmiany w taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Głubczycach

Bank Spółdzielczy w Głubczycach informuje iż zmienia się “Taryfa opłat i prowizji dla klienta indywidualnego w Banku Spółdzielczym w Głubczycach”. Nowa taryfa zaczynie obowiązywać z dniem 1 grudnia 2018r. jednocześnie traci moc taryfa obowiązująca aktualnie. Nowa taryfa jest udostępniona w siedzibie Banku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z nową taryfą:

Taryfa opłat i prowizji dla klienta Indywidualnego.pdf