Od 1 stycznia 2021 zmiana w uwierzytelnianiu 3D Secure przy płatnościach internetowych kartą.

Szanowni Klienci.

W związku Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz dyrektywy PSD2, z dniem 1 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzona zmiana w obsłudze silnego uwierzytelniania transakcji kartowych realizowanych w Internecie za pomocą usługi 3D Secure. Niniejszym pragniemy przybliżyć Państwu istotę tych zmian.

Zmiana będzie polegała na ustanowieniu drugiego czynnika uwierzytelnienia. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie będzie polegało na wprowadzeniu w pierwszej kolejności kodu PIN a następnie kodu SMS (kod PIN + SMS).

Aby ustawić kod PIN należy zalogować się do portalu KartoSFERA.pl, w zakładce „3DS” znajduje się opcja ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości. Będzie także możliwość zmiany kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze. Dodatkowo w zakładce 3DS pojawi się lista transakcji internetowych klienta, w których doszło do uwierzytelnienia. Przy każdej z nich będzie przycisk pozwalający oznaczenie danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy następnych transakcjach. Klient będzie mógł określić parametry graniczne dla transakcji realizowanych w ramach “zaufanej”, tzn ograniczyć czas i kwotę.

Realizowanie transakcji z uwierzytelnieniem 3D Secure

Do końca roku 2020, Klienci którzy nie ustanowią kodu PIN do transakcji internetowych, będą realizowali transakcje tak jak do tej pory. Podczas transakcji otrzymają SMS z kodem do wprowadzenia na ekranie. System będzie wykrywał, czy Klient ustanowił drugi czynnik uwierzytelnienia i wyświetlał odpowiednio ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS lub kodu PIN. Dla Klientów, którzy zalogują się do Kartosfery i ustanowią kod PIN do transakcji internetowych, przebieg uwierzytelnienia będzie zmodyfikowany: na pierwszym ekranie Klient zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych, a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, zostanie wysłany SMS i wyświetlony ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS. Pojawi się także przycisk ponowienia wysłania kodu SMS.

WAŻNE

W przypadku, gdy Klient nie dokona ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze, po 1.01.2021 transakcja nie zostanie uwierzytelniona a tym samym nieskuteczna(dotyczy tylko stron, które wymagają uwierzytelnienia 3D Secure).

Zachęcamy również do skorzystania z Podręcznika użytkownika KartoSFERA, w którym są opisane wszystkie funkcjonalności portalu KartoSFERA.pl

Więcej na temat usługi 3D Secure znajdziesz na stronie Banku www.bsglubczyce.pl