Zmiana w obsłudze silnego uwierzytelniania transakcji kartowych realizowanych w Internecie.

Szanowni Państwo

W związku Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 14 września wprowadza się zmiany w obsłudze silnego uwierzytelniania transakcji kartowych realizowanych w Internecie. Niniejszym pragniemy przybliżyć państwu istotę tych zmian.

Klienci posiadający karty i korzystający z Kartosfery zauważą nowe jej funkcje takie jak:

  • dodanie drugiego czynnika uwierzytelniania w postaci kodu PIN dla transakcji internetowych – jeden dla Użytkownika, bez względu na liczbę posiadanych kart,
  • dodanie możliwości ustanowienia “Zaufanego Akceptanta” i wykonania transakcji u tego Akceptanta bez silnego uwierzytelniania

Podczas dokonywania transakcji internetowych, klient będzie poproszony o podanie “kodu PIN do transakcji internetowych” – co będzie pierwszym etapem uwierzytelniania, w przypadku poprawnego wprowadzenia kodu PIN, Klient jako drugi czynnik uwierzytelnienia otrzyma znany juz jednorazowy kod SMS

W Kartosferze w zakładce 3DS pojawi się lista transakcji internetowych klienta, w których doszło do uwierzytelnienia. Przy każdej z nich będzie przycisk pozwalający oznaczenie danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy następnych transakcjach. Klient będzie mógł określić parametry graniczne dla transakcji realizowanych w ramach “zaufanej”, tzn ograniczyć czas i kwotę.