Zmiany w taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Głubczycach

Bank Spółdzielczy w Głubczycach informuje iż zmienia się “Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach dla klienta instytucjonalnego. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2018 roku. Stawki za prowadzenie rachunku obowiązują od dnia 02.01.2019 roku, jednocześnie traci moc taryfa obowiązująca aktualnie. Nowa taryfa jest udostępniona w siedzibie Banku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z nową taryfą:

 

Zobacz nową taryfe