Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Drogi Przedsiębiorco.

Przypominamy że od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte, a każdy przedsiębiorca będzie je przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS). Po tym numerze ZUS będzie identyfikować wpłatę. Dlatego tak ważne jest, aby na przelewie podać prawidłowy NRS.

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Wykorzystuje się numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE

  • Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
  • Masz również możliwość sprawdzenia swojego numeru on-line pod adresem www.eskladka.pl/. Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi płatnik zgłosił się do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy przedsiębiorca je poda, wyświetli się jego NRS. Taką informację może wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.
  • Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

 

Więcej informacji znajdziesz na  www.zus.pl/eskladka oraz na www.eskladka.pl/.