Zebranie Grup Członkowskich 15.03.2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach informuje swoich członków z miejscowości Biernatów, Królowe, Zawiszyce, Bernacice, Nowa Wieś Głubczycka, Równe, Głubczyce Sady, Lwowiany, Nowy Rożnów, Sławoszów, Tarnkowa, Ściborzyce Małe, Stara Wieś, Pomorzowiczki, Pomorzowice, Głubczyce oraz spoza terenu gminy Głubczyce, że w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Banku w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 8, odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
  2. Odczytanie regulaminu i porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Przedstawienie programu na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
  5. Przyjęcie sprawozdania Rady i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał ZP oraz wniosków  z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  6. Ocena wywiązywania się członków Grupy z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
  7. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
  8. Zakończenie obrad.

 

Informujemy jednocześnie, że każdy członek Banku ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

                            Zapraszamy